Služby

Služby

V akých prípadoch Vám viem pomôcť:

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľnosti

Potvrdenie o cene nehnuteľnosti

Za účelom ocenenia nehnuteľnosti pre  potreby dedičského konania na notárskom úrade

Poradenstvo

Čo získate voľbou mojich služieb?

Niekoho, kto svoju prácu miluje,  robí ju srdcom, s rešpektom a úctou voči človeku a vďaka empatii aj s pochopením pre ľudské osudy.